Bài nổi bật COOL

Dấu hỏi độc đáo trên đầu chú bò 0

Những con vật có đốm lông độc đáo

Những con vật dưới đây dường như đáng yêu hơn với những đốm lông có hình thù độc đáo: Nguồn: http://kienthuc.net.vn/thu-gian/nhung-thu-cung-co-dom-long-hinh-thu-doc-dao-402895.html