Những ảnh tuyên truyền phòng chống thuốc lá gây sock

Hút 01 điếu thuốc tức là đã tự mình làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 05 đến 08 năm.

Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30 đến 80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư (ung thư phổi), bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh tim mạch…. Mức độ tăng nguy cơ phụ thuộc vào tuổi bắt đầu hút (hút thuốc càng sớm thì nguy cơ càng cao), số lượng thuốc hút trung bình với đơn vị là bao/năm tính bằng cách lấy số bao thuốc hút trung bình hàng ngày nhân với số năm hút (số lượng thuốc hút bao/năm càng lớn thì nguy cơ càng cao) và thời gian hút càng dài thì nguy cơ cũng càng lớn. Nguồn vinacosh.gov.vn

Dưới đây là tập hợp những bức ảnh quảng cáo (Ads) tuyên truyền phòng chống thuốc lá ấn tượng và có sức thuyết phục nhất được sử dụng trên thế giới:

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (1)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (2)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (3)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (4)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (5)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (6)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (7)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (8)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (9)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (10)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (11)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (12)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (13)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (14)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (15)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (16)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (17)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (18)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (19)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (20)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (21)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (22)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (23)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (24)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (25)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (26)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (27)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (28)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (29)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (30)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (31)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (32)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (33)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (34)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (35)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (36)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (37)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (38)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (39)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (40)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (41)

 

Những poster phòng chống thuốc lá ấn tượng - http://nhungdieuthuvi.com/ (42)

 

World’s Best Anti Smoking Ads – Nguồn ảnh: http://worldmustbecrazy.net/

------------------------------------------------------------
Để lại vài dòng nhận xét nhé, viết ngay dưới đây nè ▼▼▼

Charlytran

Đam mê internet và phát triển website, tôi mong muốn tạo ra một sản phẩm có giá trị: nhiều thông tin hữu ích với người đọc. Hãy gửi cho tôi những góp ý của bạn về địa chỉ charlytran@gmail.com để nhungdieuthuvi.com được hoàn thiện hơn nhé. Xin cảm ơn!

You may also like...