Những logo Google có thể chưa bao giờ bạn nhìn thấy

0
1499

Google sử dụng các mẫu logo khác nhau cho những ngày lễ khác nhau, và cả ở những đất nước khác nhau. Một vài mẫu logo sau có thể bạn chưa bao giờ được thấy. Logo Google

Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google

Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google
Logo Google

Bình luận bằng Facebook

comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.