Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi

0
5161

Động vật có vú và côn trùng không thể kết hợp với nhau nhưng dưới con mắt của các nghệ sĩ, điều đó đã thực hiện được. Hãy xem các nghệ sĩ sáng tạo ra những loài mới này trông như thế nào đây?

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (1)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (2)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (3)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (4)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (5)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (6)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (7)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (8)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (9)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (10)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (11)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (12)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (13)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (14)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (15)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (16)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (17)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (18)

Sâu đầu chó, chuồn chuồn mặt dơi (19)

Bình luận bằng Facebook

comments