Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

0
3147

Những vật dụng dưới đây thật sáng tạongộ nghĩnh: Những chiếc mở chai có thể thu gom luôn nắp chai, những chiếc xe đạp có thể gấp lại, vác lên vai để vượt qua đoạn núi, những cái phích cắm cải tiến an toàn hơn cho con người, …

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (7)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (8)
Kính che mắt ngủ trưa

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (10)
Túi ngủ ấm áp

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (13)
Móc treo quần áo từ… ghế

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (14)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (15)
Lịch tự hủy

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (16)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (17)
Cách làm trứng trái tim cực đơn giản

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (19)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (20)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (21)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (22)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (23)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (24)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (25)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (26)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (27)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (28)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (29)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (30)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (31)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (32)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (33)
Bookmark thú vị cho sách

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (34)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (35)

Những vật dụng sáng tạo và ngộ nghĩnh (36)

Nguồn: http://doseng.org

Bình luận bằng Facebook

comments