Những bức ảnh phối cảnh “sắp đặt” đầy thú vị

0
1895

Có rất nhiều kĩ thuật chụp ảnh giúp bạn có một bức ảnh đẹp, tuy nhiên muốn có một bức ảnh hài hước và cũng không kém ấn tượng, nhưng bức ảnh dưới đây có thể gợi ý cho bạn về việc phối cảnh xa gần cho bức ảnh của bạn.

>> Những bức ảnh phối cảnh “sắp đặt” đầy thú vị P2

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (1)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (2)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (3)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (4)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (5)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (6)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (7)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (8)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (9)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (10)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (11)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (12)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (13)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (14)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (15)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (16)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (17)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (18)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (19)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (20)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (21)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (22)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (23)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (24)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (25)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (26)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (27)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (28)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (29)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (30)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (31)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (32)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (33)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (34)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (35)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (36)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (37)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (38)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (39)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (40)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (41)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (42)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (43)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (44)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (45)

Những bức ảnh phối cảnh "sắp đặt" đầy thú vị (46)
60 bức ảnh phối cảnh “sắp đặt” đầy thú vị

Tổng hợp từ nhiều nguồn:
http://www.flickr.com/groups/catching_sun/pool/with/3763571229/
http://www.flickr.com/photos/eringracee/with/4654632019/

Bình luận bằng Facebook

comments