Những bức hình 3D chân thật, sáng tạo đến bất ngờ

0
2578

Những bức hình đồ họa 3D luôn mang lại cảm giác chân thực và sáng tạo đến bất ngờ. Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc dưới đây.

>> “Cú lừa” hoàn hảo với tranh 3D như thật
>> Tranh 3D độc đáo vẽ bằng bút chì
>> Ảnh độc đáo: ảo giác 3D cực phê

Eevil-K by ZhiHeng Tang

3d artwork 1 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Pirates come by ZhiHeng Tang

3d artwork 2 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Littel Alien by Ali Zafati

3d artwork 3 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Cat with Mouse by Andy Runyon

3d artwork 4 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Portrait of an Old Man by Tony Reynolds

3d artwork 5 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Assassin’s Creed by IceKrystal

3d artwork 6 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Eoraptor by Florent Masurel

3d artwork 7 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Goblin Library by Marthin Agusta Simny

3d artwork 8 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Dream of flying by Artur Szygulski

3d artwork 9 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

The Lemon Wind by stroggtank

3d artwork 10 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Cthulhu by Nikita Veprikov

3d artwork 11 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

DREAMER CORN by Marcos Nicacio

3d artwork 12 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

UFC Fighter by Samar vijay

3d artwork 13 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Zombie inspired by Jordu Schell

3d artwork 14 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Devil in iron by Nikita Veprikov

3d artwork 15 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Happy Days by Sebastien Sonet

3d artwork 16 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Zeus by Patricio Clarey

3d artwork 17 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Clown Buggy

3d artwork 18 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

In Love by Kleber darcio

3d artwork 19 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

General’s Portrait by Bruno Jiménez

3d artwork 20 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

I am Captain America

3d artwork 21 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

May Gift by Carlos Ortega Elizalde

3d artwork 22 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Photographer by Rui Cheng

3d artwork 23 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Jeanne D’arc by Sheng Yuan

3d artwork 24 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

School-Bus by Denozavr.ru

3d artwork 25 in Stunning Examples of Creative 3D Artwork

Nguồn: http://www.boostinspiration.com

Bình luận bằng Facebook

comments