Dãy số thú vị và thông điệp yêu thương

0
3727

Các bạn trẻ trên mạng luôn có những cách để bày tỏ cảm xúc rất độc đáo. Và đây là một trong những cách đó:

696666999999666999999666666666966666966666999996666696666669666
696669999999969999999966666666696669666669666669666696666669666
696666999999999999999666666666669996666696666666966696666669666
696666669999999999996666666666666966666696666666966696666669666
696666666699999999666666666666666966666696666666966696666669666
696666666666999966666666666666666966666669666669666696666669666
696666666666699666666666666666666966666666999996666669999996666

B1: Bôi đen hết số trên
B2: CTRL+F
B3: Ấn 9 đối với IE ( hoặc dùng chức năng highght all đối với firefox- Xem hình hướng dẫn bên dưới)
B4: Enter

hightlight-firefox
Hướng dẫn chức năng highlight all ở Firefox

Bình luận bằng Facebook

comments