Thơ lục bát tiếng Anh bất hủ

0
3283

Những đoản thơ lục bát bất hủ bằng tiếng  Anh. Cực chất ! 🙂

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
1 tree can’t make a hill
3 trees can make a huge mountain

Tiệc thì phải có thịt gà
Đàn ông phải có đàn bà mới vui
Parties go with chicken
So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có chân dài chạy theo
You’re male, you’re must manly
Go out you have beauties chasing

Chân dài là vợ đại gia
Đùi to chân ngắn mới là vợ anh
Beauty come with rich man
Ugly lacoste, that is my wife

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
We came home, bath our pond
Clean or not it’s all better

Bình luận bằng Facebook

comments