Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4

0
4730

Những tác phẩm mà bạn nhìn thấy dưới đây được Peter Callesen sáng tạo ra. Phải nói rằng tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy những tác phẩm độc đáo như vậy: chỉ với những tờ giấy trắng A4, Peter Callesen đã dựng lên cả những tác phẩm 3D ấn tượng như bộ xương, con nhện, chú chim, tòa tháp…

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (19)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (1)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (2)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (3)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (4)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (5)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (6)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (7)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (8)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (9)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (10)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (11)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (12)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (13)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (14)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (15)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (16)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (17)

Những tác phẩm ma thuật từ giấy A4 | Độc đáo | sáng tạo | 3D (18)Nguồn: chilloutpoint.com

Bình luận bằng Facebook

comments