Đề xuất đổi ngày Valentine của hội độc thân

0
3389

Hiệp hội những người độc thân đề xuất: Ngày lễ tình yêu chỉ dành cho một nhóm nhỏ những đôi trai gái đang yêu. Trong khi đó những người không thuộc thành phần này lại chiếm đa số. Vậy nên việc để ngày Valentine vào giữa tháng (14-2) là không hợp lý, đề nghị chuyển sang cuối tháng 2, cụ thể là ngày 30-2 hàng năm và có thể kéo dài sang cả ngày 31-2, nếu thấy cần thiết.

Đề xuất đổi ngày Valentine của hội độc thân | Cupid funny | truyen cuoi

Bình luận bằng Facebook

comments