Xem ảnh ô tô cổ gặp…tai nạn

0
2698

Thời gian có cách nhau cả thế kỷ, công nghệ có khác nhau, văn hóa khác nhau nhưng ở đâu mọi người cũng thích xúm lại khi thấy tai nạn ô tô. Hình ảnh từ những năm 1930 tại Mỹ

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (1)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (2)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (3)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (4)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (5)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (6)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (7)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (8)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (9)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (10)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (11)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (12)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (13)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (14)

Xem ảnh ô tô cổ gặp...tai nạn (15)

Nguồn: Facebook

Bình luận bằng Facebook

comments