Bài viết do cộng tác viên Scott C. Waring, người từng làm việc cho Không quân Mỹ tại căn cứ SAC, thực hiện. Trong bài, Scott công bố những hình ảnh về loài gặm nhấm này được lấy từ website chính thức của NASA, kèm theo đoạn video clip minh chứng.

Dưới đây là video mà Scott C. Waring công bố để chứng minh cho giả thuyết của mình:

Bình luận bằng Facebook

comments