Giải trí chút với màn solo Ghita cực đỉnh

0
1628

Việt Sub : ten ten tèn tén ten ten ten tén ten ten…….tèn ten tén tén tèn tén tèn tén tén tèn..tưng tưng ..từng tưng tưng…tèn tèn tén tén tén ..bụp bụp
Soạn bởi Wind Nguyễn

[youtube http://youtube.com/w/?v=0iBHyS2AA44]

Bình luận bằng Facebook

comments