Tất cả không bằng “ông Điện”

0
2924

Internet thay đổi thế giới
Goolge làm sáng tỏ thế giới
Facebook thay đổi cách liên lạc trên toàn thế giới.
Youtube mang thế giới vào máy tính của mỗi người.
Nhưng một khi ông Điện mà không thích, thì tất cả phải im lặng!

Bỗng dưng mất điện

Bình luận bằng Facebook

comments