Chó bảnh bao như … người

0
2594

Nhìn vào những bức ảnh này, bạn sẽ thấy hình ảnh những chú chó mặc quần áo, chải chuốt và bảnh bao như một con người thực sự.

Những bức ảnh của Sebastian Magnani.

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (1)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (2)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (3)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (4)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (5)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (6)

 

Khi những chú chó mặc quần áo như ... người (7)

 

Bình luận bằng Facebook

comments