Google Glass: Nguồn gốc của của câu lệnh “OK, Glass”

0
3576

“OK, Glass ” là câu mở đầu được dùng khi người dùng muốn kích hoạt Google Glass để chuẩn bị làm điều gì đó. Mới đây, quản lí markerting Amanda Rosenberg của dự án Glass đã tiết lộ nguồn gốc của câu nói này.

Rosenberg kể rằng trước khi đảm đương chức vụ hiện tại của mình, cô đã có một bữa ăn tối với quản lí sản phẩm Mat Balez của Glass và vợ của ông. Trong lúc ăn, họ thảo luận về chuyện nhóm Google Glass đang gặp khó khăn trong việc tìm ra một từ nào đó để kích hoạt việc ra lệnh bằng giọng nói. Ngay lúc đó Rosenberg chỉ nghĩ đến cụm từ “OK, Glass“, và cuối cùng nó đã được Mat Balez đồng ý sử dụng vào sản phẩm mà mình đang chịu trách nhiệm quản lí. Ngoài ra, nhóm Glass cũng từng cân nhắc đến một số lựa chọn khác, trong đó có những cụm từ rất vui như “Go Go Glass” (bước lên nào Glass!), “Pew pew pew“, thậm chí là “Device, please” (Thiết bị, làm ơn [làm một việc gì đó]) hay “3, 2, 1“.

Google Glass

Bình luận bằng Facebook

comments