80% phụ nữ Anh không tắm mỗi ngày

[Những con số thú vị] Nghiên cứu trên 2.000 phụ nữ Anh cho thấy 4/5 số này không tắm mỗi ngày, trong đó khoảng hơn 30% chị em 3 ngày … Đọc tiếp 80% phụ nữ Anh không tắm mỗi ngày