Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

0
5711

Bạn có phải là người tham gia giao thông một cách thông minh? Hãy chia sẻ 10 lời khuyên sau để việc di chuyển của chúng ta thông minh hơn, ít ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. Cảm ơnnn :X
Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Việt Nam du ký” là sản phẩm thuộc series dự án chuyển thể nội dung cuốn Cẩm nang sống xanh từ dạng ký tự (text) sang dạng đồ họa (illustration) mà BetterCre thực hiện.

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Giao thông thông minh: Thầy trò Đường Tăng Việt Nam du ký

Cẩm nang Sống Xanh là tài liệu chứa đựng hơn 80 lời khuyên thuộc 8 chủ đề giúp xây dựng những thói quen sống tốt và bền vững. Việc xây dựng và truyền thông cho cuốn cẩm nang được tài trợ bởi Liên minh châu Âu EU và SwitchAsia.

Sáng tạo nội dung: Bạch Dương, Phương Nhung
Sáng tạo ý tưởng hình họa: Huy Trung, Tuấn Việt
– Hand-draw illustration: Tuấn Việt

Nguồn: Facebook BetterCre

Bình luận bằng Facebook

comments