Chính sách về Quyền riêng tư

Nhungdieuthuvi.com (”Nhungdieuthuvi.com”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) là một trang thông tin điện tử cung cấp các thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn

Bằng việc truy cập Trang thông tin điện tử và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng sáu năm 2018. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

Phạm vi
Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quý vị.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị
Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào
Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai
Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu
Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình
Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về sở thích của quý vị.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc như email, số điện thoại. để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp khi là thành viên đã đăng ký. Ví dụ: chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể đăng đánh bài viết, tham gia các diễn đàn thảo luận, gửi nội dung trên Nhungdieuthuvi.com qua thư điện tử cho bản thân hoặc người khác. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Tự động thu thập thông tin.
Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập Nhungdieuthuvi.com. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của quý vị, phần mềm trình duyệt web và trang thông tin điện tử chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ đã được hỗ trợ hay thực hiện. Một trong những mục tiêu của việc thu thập thông tin tự động này là để giúp chúng tôi hiểu được sở thích và tùy chọn của người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị.

Thông tin vị trí và thông tin khác từ thiết bị.
Khi quý vị truy cập website nhungdieuthuvi.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của quý vị nếu quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này đến Ứng dụng thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu quý vị đã tải lên ảnh có kèm thông tin vị trí. Quý vị có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị vào bất kỳ thời điểm nào, để tắt chức năng chia sẻ thông tin vị trí với Ứng dụng và/hoặc chức năng gắn thông tin vị trí cho ảnh.  Nếu quý vị có thắc mắc về cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị, chúng tôi đề nghị quý vị liên hệ với nhà sản xuất Thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị để được trợ giúp.

Cookie và các công nghệ web khác.
Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của quý vị lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm trang thông tin điện tử của quý vị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các loại cookie và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như tín hiệu web) mà chúng tôi sử dụng trong Chính sách về Cookie và Công cụ Chấp thuận Cookie của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie nói chung, bao gồm cách tìm hiểu loại cookie đã được cài đặt trên thiết bị của quý vị cũng như cách quản lý và xóa cookie tại các trang thông tin điện tử như www.allaboutcookies.org và www.youronlinechoices.eu

Nhungdieuthuvi.com sử dụng cookie cho các mục đích chung sau:

Giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của quý vị như là người dùng đã từng truy cập, lưu và ghi nhớ mọi tùy chọn/lựa chọn ưa thích có thể đã được cài đặt trong khi trình duyệt của quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng ký của quý vị, nhờ đó quý vị không cần đăng nhập trang thông tin điện tử của chúng tôi mỗi lần quý vị truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi lại mật khẩu của quý vị trong cookie, nếu quý vị chọn ô có nội dung “Duy trì đăng nhập trên máy tính này trừ khi tôi đăng xuất.” Xin lưu ý rằng nhận dạng thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác liên quan đến tài khoản có trong các cookie này được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật.
Giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung, trải nghiệm và các quảng cáo cung cấp cho quý vị trên trang thông tin điện tử, các Ứng dụng của chúng tôi và trên các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet. Ví dụ: khi quý vị truy cập một trang thông tin điện tử, chúng tôi sẽ tự động cài đặt một cookie để nhận diện trình duyệt của quý vị khi quý vị duyệt Internet và cung cấp cho quý vị thông tin và quảng cáo dựa trên sở thích rõ ràng của quý vị. Xem mục Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị để biết thêm thông tin về nguyên tắc quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn của quý vị.
Giúp đánh giá và nghiên cứu tính hiệu quả của các tính năng và sản phẩm, quảng cáo và thông tin liên lạc qua thư điện tử (bằng cách xác định các thư điện tử mà quý vị đã mở và thực hiện thao tác).

Các trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng có thể sử dụng Tín hiệu web (còn gọi là gif trống, thẻ pixel hay Web bug), là những hình đồ họa siêu nhỏ có mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang thông tin điện tử. Chúng tôi sử dụng tín hiệu web để theo dõi các kiểu lưu lượng của người dùng từ một trang thông tin điện tử của chúng tôi đến một trang thông tin điện tử khác, để gửi hoặc giao tiếp với cookie, để biết được liệu có phải quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng tín hiệu web để giúp chúng tôi hiểu được người nhận đã mở những thư điện tử nào và để theo dõi lưu lượng, các hành động của người truy cập trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của nội dung và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị.
Dữ liệu được thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan

Nhungdieuthuvi.com cam kết cung cấp cho quý vị nội dung và thông tin liên quan trên tất cả các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Nhiều quảng cáo mà quý vị nhìn thấy trên các trang thông tin điện tử của Nhungdieuthuvi.com là do Nhungdieuthuvi.com hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Nhungdieuthuvi.com cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Các bên thứ ba này thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi, và họ thu thập thông tin về sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo mà họ đặt trên nhiều trang thông tin điện tử khác nhau trên Internet. Thông tin mà các bên thứ ba này thu thập được sử dụng để đưa ra dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc tùy chọn/lựa chọn ưa thích của quý vị và để hiển thị quảng cáo định hướng theo sở thích của quý vị trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi và trên Internet.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc những công nghệ khác mà các bên thứ ba này có thể sử dụng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị và nguyên tắc thu thập thông tin của các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách Quyền riêng tư này.

Phản hồi tín hiệu Không theo dõi

Trình duyệt web của quý vị có thể truyền tín hiệu “Do Not Track” (“DNT” – Không theo dõi) đến Nhungdieuthuvi.com và các trang thông tin điện tử khác. Vì có sự khác biệt trong cài đặt mặc định của các trình duyệt web và phương thức các trình duyệt tích hợp tín hiệu DNT nên đôi khi những người điều hành trang thông tin điện tử khó có thể xác định liệu có phải khách truy cập trang thông tin điện tử đã tự chọn cài đặt DNT hay liệu họ có biết rằng họ có lựa chọn trong việc quyết định có cài đặt hay không. Nhungdieuthuvi.com hiện không phản hồi tín hiệu DNT. Khi ngành công nghiệp Internet đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này và Nhungdieuthuvi.com công nhận các tiêu chuẩn đó, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này. Vào thời điểm hiện tại, chính sách của chúng tôi liên quan đến cookie nói riêng được trình bày dưới đây trong phần “Cookie và các công nghệ web khác”.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào
Đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi;
Giao tiếp với quý vị nói chung
Cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên và nội dung khác cho cộng đồng trên website của chúng tôi;
Trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị;
Đánh giá sự quan tâm và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ và Trang thông tin điện tử của chúng tôi;
Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị;
Tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với chúng tôi theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho quý vị;
Lấy thông tin dự đoán xu hướng từ quý vị, bao gồm thông qua khảo sát;
Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;
Thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.
Nếu quý vị đã đăng ký làm thành viên trên website, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho quý vị đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Giao tiếp bằng thư điện tử
Chúng tôi tin rằng các thư tin điện tử này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về các ưu đãi đặc biệt hoặc những tin tức mới hữu ích được cung cấp qua các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà chúng tôi gửi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai
Các nhà cung cấp là bên thứ ba, là những người cung cấp các dịch vụ hoặc thực hiện chức năng thay mặt cho chúng tôi, bao gồm phân tích kinh doanh, xử lý thanh toán, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, thực hiện khảo sát hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng và ngăn chặn gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp là bên thứ ba thu thập thông tin thay mặt cho chúng tôi, bao gồm, ví dụ, khi cần thiết để điều hành các tính năng trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc để tạo điều kiện cho việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp theo sở thích của quý vị. Các nhà cung cấp là bên thứ ba có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ và họ không được phép chia sẻ hay sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
Các đối tác kinh doanh, là những người cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xác định được khi nào một bên thứ ba tham gia vào một sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị yêu cầu bởi tên của họ sẽ xuất hiện cùng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc xuất hiện riêng. Nếu quý vị lựa chọn truy cập các dịch vụ tùy chọn này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, bao gồm cả thông tin cá nhân với những đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh là bên thứ ba này.
Trang thông tin điện tử liên kết. Nếu quý vị được chuyển đến nhungdieuthuvi.com từ một trang thông tin điện tử khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và sở thích du lịch của quý vị với trang thông tin điện tử chuyển đến đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ/thực hiện các giấy triệu tập, lệnh của tòa án hợp pháp và buộc thực thi hoặc các thủ tục tố tụng khác; để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi; để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc theo quy định khác của luật pháp. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có quyền đưa ra hoặc từ bỏ mọi phản đối hoặc quyền mà chúng tôi có thể thực hiện theo quy định của pháp luật;
Để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc bị nghi ngờ là phi pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của nhungdieuthuvi.com, khách hàng của chúng tôi hoặc các đối tượng khác; và có liên quan đến Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi;
Nếu quý vị chọn tạo một hồ sơ trên nhungdieuthuvi.com, một số thông tin nhất định trong hồ sơ của quý vị sẽ có thể xem được công khai và có thể nhận dạng khi nhấp vào tên hiển thị của quý vị. Quý vị có thể xem hồ sơ của mình như những người khác. Tất cả thành viên của Nhungdieuthuvi.com có tùy chọn tắt tính năng giao tiếp giữa các thành viên vào bất kỳ thời điểm nào.

Ngoài những điều đã trình bày ở trên, quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân về quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc các khách sạn và điểm đến du lịch được ưa thích nhất. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu
Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý vị đã đóng tài khoản của quý vị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị
Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên nhungdieuthuvi.com.
Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cuối trang web. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác và đầy đủ. Quý vị cũng có thể xem lại, bổ sung hoặc cập nhật thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách truy cập trang đăng ký của quý vị trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.
Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản của mình như mô tả ở trên. Nếu quý vị quyết định đóng tài khoản tại nhungdieuthuvi.com, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý vị và xóa thông tin hồ sơ của quý vị khỏi giao diện trực tuyến.
Quý vị có thể đóng tài khoản tại nhungdieuthuvi.com bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho quý vị để xác nhận yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý rằng sau khi đóng tài khoản, quý vị sẽ không thể đăng nhập hay truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình. Tuy nhiên, quý vị có thể mở tài khoản mới vào bất kỳ thời điểm nào.Khi quý vị đăng ký làm thành viên của nhungdieuthuvi.com, quý vị sẽ có cơ hội cung cấp cho chúng tôi các tùy chọn/ưa thích nhận tiếp thị của mình và lựa chọn xem bạn quý vị có muốn nhận thư tiếp thị qua thư điện tử từ nhungdieuthuvi.com hay không.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho quý vị các thông tin liên lạc khác, bao gồm thông báo về dịch vụ, thư quản trị liên quan đến tài khoản của quý vị.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào
Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi duyệt website nhungdieuthuvi.com và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Trong khi không trang thông tin điện tử nào có để đảm bảo vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy để phục vụ cho các chức năng công việc đã được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi truyền thông tin cá nhân của quý vị giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi và giữa hệ thống của chúng tôi với hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin nhạy cảm. Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

Liên kết bên ngoài
Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào
Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Mr Charlytran
Điện thoại: 0973.153.302
Địa chỉ thư điện tử: charlytran@gmail.com

 

Bình luận bằng Facebook

comments