Trang Chủ Tags Amanda Rosenber

Tag: Amanda Rosenber

Google Glass: Nguồn gốc của của câu lệnh “OK, Glass”

"OK, Glass " là câu mở đầu được dùng khi người dùng muốn kích hoạt Google Glass để chuẩn bị làm điều gì đó....

CHUYỆN LẠ