Trang Chủ Tags Nguyễn Khắc Viện

Tag: Nguyễn Khắc Viện

Bài tập thở “để đời” giúp sống thọ và sống khỏe

Đây là bài tập thở giúp bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sống thêm được 50 năm trong khi đã bị cắt gần hết phổi...

CHUYỆN LẠ