Cơ quan vũ trụ Nhật Bản đưa Robot biến hình lên mặt trăng

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã thông báo trên trang web của mình rằng cơ quan này có kế hoạch đưa một Robot biến hình lên mặt trăng.